ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 15 เมษายน 2561 / 18:38:03  
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ/จุดบริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทาง ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561

บ่ายวันนี้ (15 เม.ย. ) นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และนายเรืองฤทธิ์ ผลดี รักษาราชการหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.แม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจตู้ยามแสงทอง อ.ปาย/ จุดตรวจหน้าถ้ำผามอน อ.ปางมะผ้า และจุดบริการหน้าอุทยานแห่งชาติถ้ำปลา ผาเสื่อ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ และกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรบนท้องถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561/

ข่าวโดย : วาสนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 94

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738