ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 14 เมษายน 2561 / 19:55:41  
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดตรวจและบริการประชาชน กำชับเน้นอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดตรวจและบริการประชาชน กำชับเน้นอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่จุดตรวจและบริการประชาชน กำชับเน้นอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

วันนี้ (14 เม.ย. 2561) นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจแม่ยะ อำเภอปาย พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ และกำชับการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปโดยความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการสัญจรบนท้องถนน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2561 ในเส้นทางหลัก จำนวน 14 แห่ง ในพื้นที่ 7 อำเภอ เน้นการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน การให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุฉุกเฉินและตั้งจุดตรวจประชาสัมพันธ์ของอำเภอ อีกทั้ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งด่านชุมชนในพื้นที่เสี่ยงของชุมชนให้มากขึ้น ให้ฝ่ายปกครอง ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดช่วงของการปฏิบัติงานควบคุมเข้ม

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 96

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738