ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 เมษายน 2561 / 14:22:53  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะทำงาน ให้กำลังใจหน้าหน้าที่ประจำจุดตรวจร่วม พื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอขุนยวม
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำคณะทำงาน ให้กำลังใจหน้าหน้าที่ประจำจุดตรวจร่วม พื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอขุนยวม พร้อมกำชับเจ้าหนเาที่กวดขันให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย

วานนี้ (11 เม.ย.2561) นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจร่วม จุดบริการประชาชน ในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อยและอำเภอขุนยวม จำนวน 6 จุด ดังนี้ พื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย ประกอบด้วย จุดตรวจทุ่งสารภี , จุดตรวจแม่ลาหลวง , จุดตรวจแม่โถ และพื้นที่อำเภอขุนยวม ประกอบด้วย จุดตรวจหนองแห้ง , จุดตรวจหน้าวัดม่วยต่อ ,จุดตรวจสามแยกแม่อูคอ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ผลจากการตรวจทั้ง 6 จุดตรวจนั้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
...(เสียง นายประจวบฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน)...
ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้แต่งตั้งคณะทำงาน 3 คณะ เพื่อตรวจเยี่ยมทุกจุดตรวจ ดังนี้
นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมพื้นที่ อ.แม่ลาน้อย และ อ.ขุนยวม
นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมจุด ตรวจพื้นที่ อ.ปาย และ อ.ปางมะผ้า
นายจารึก เหล่าประเสริฐ ปลัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมจุด ตรวจพื้นที่ อ.แม่สะเรียง และ อ.สบเมย
และรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.แม่ฮ่องสอน และคณะกรรมการ ตรวจ เยี่ยมจุดตรวจพื้นที่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

ข่าวโดย : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
บรรณาธิการ : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 63

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738