ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 เมษายน 2561 / 11:29:32  
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เตรียมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เชิญประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 14 – 21 เมษายน 2561 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ

นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป กำหนดจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ขึ้นในระหว่างวันที่ 14 – 22 เมษายน 2561 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป ปูชนียสถาน วัดวาอารามต่างๆ พร้อมปล่อยนก ปล่อยปลา รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ตลอดจนได้บำเพ็ญบุญกุศลในโอกาสปีใหม่ของไทย อีกทั้งเป็นการสืบสานประเพณีสงกรานต์
กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย วันที่ 14 เมษายน เริ่มเวลา 15.00 น. มีการแข่งขันเรือพาย ชกมวยทะเล ปีนเสาน้ำมันและการแสดงของศิลปิน จาย ล้อมวุน วันที่ 15 เมษายน เริ่มเวลา 15.00 น. มีการแข่งขันเรือพาย ชกมวยทะเล ปีนเสาน้ำมัน การแสดงของวงดนตรีลูกทุ่ง วันที่ 16 เมษายน เวลา เวลา 07.00 น. พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ เวลา 15.00 น. ตั้งขบวนแห่รถสงกรานต์ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เวลา 16.00 น. เคลื่อนขบวนตามถนนสิงหนาทบำรุงถึงสี่แยกไฟจราจร เลี้ยวซ้ายไปตามถนนขุนลุมประพาสถึงสามแยกที่ทำการไปรษณีย์ เลี้ยวซ้ายไปหน้าวัดจองคำเข้าสู่บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ ซึ่งมีการแข่งขันเรือพาย ชกมวยทะเล ปีนเสาน้ำมัน การแข่งขันชกมวยไทย การจำหน่ายอาหาร – ขนมไทยใหญ่และการแสดงของศิลปิน เซญ่า วันที่ 22 เมษายน เวลา 09.00 น. คณะศรัทธาและประชาชน นำอาหารคาว-หวาน ข้าวหม้อ แกงหม้อและปัจจัยไทยธรรม พร้อมกัน ณ วัดจองคำพระอารามหลวง เวลา 10.00 น. ทำพิธีขอขมาพระสงฆ์ ถวายจตุปัจจัยไทยทาน พระสงฆ์อนุโมทนาและถวายภัตตาหารเพล เสร็จพิธี
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เชิญชวนพ่อค้า ประชาชน กลุ่มพลังมวลชน ชุมชน คณะศรัทธาวัดและหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูป ขบวนแห่นางสงกรานต์ ทั้งนี้เชิญชวนร่วมแต่งกายชุดพื้นเมือง เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 104

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738