ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มีนาคม 2561 / 11:25:33  
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม (Video Conference)
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม (VDO Conference) กับทุกอำเภอ กำชับป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ลดจุดความร้อนไม่ให้เกิน 1,000 จุด

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม (VDO Conference) กับทุกอำเภอ กำชับป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ลดจุดความร้อนไม่ให้เกิน 1,000 จุด เช้าวันนี้(13 มีค.)นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุม ทางไกลผ่านดาวเทียม กับนายอำเภอทุกอำเภอ ที่ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามปัญหาการป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าถึงพื้นที่เกิดไฟป่า โดยเร็วที่สุด และหากราษฎรมีความจำเป็นต้องเผา ขอให้แจ้งผู้ใหญ่บ้าน กำนันและเผาในช่วงเวลาประมาณ 15.00 - 19.00 น. ตั้งเป้าลดจุดความร้อนหรือHotspot จากปีที่แล้ว 1,188 จุดเหลือไม่เกิน 1,000 จุด ส่วนมาตรการการป้องกันปัญหาไฟป่าเน้นขอความร่วมมือจากชุมชน ไม่เน้นการจับกุม จังหวัดแม่ฮ่องสอนห้ามเผาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมถึง 30 เมษายน 2561 และนับตั้งแต่วันที่ 1 – 11 มีนาคม 2561 เกิดจุดความร้อนแล้ว 57 จุด ลดลงจากปีที่แล้วในช่วงเดียวกันกว่า 900 จุด /

ข่าวโดย : นางสาว วาสนา ไข่แก้ว ปชส.แม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 88

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738