ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มีนาคม 2561 / 11:02:25  
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำทีมประชุม Video Conference ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำทีมประชุม Video Conference ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ ติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน
คณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล Video Conference เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันนี้ (13 มีนาคม 2561) นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอำเภอ ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานสถานการณ์และอุปสรรคในการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอำเภอ ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึง 11 มีนาคม 2561 พบจุดความร้อนสะสม (Hotspot) จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 141 จุด ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งเป้าในปี 2561 จะลดจุดความร้อนลงร้อยละ 15 จากปี 2560 หรือไม่เกิน 1,000 จุด
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ให้ชุดปฏิบัติการเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุและรายงานผลภายใน 6 ชั่วโมง และหากมีปัญหาอุปสรรคในการทำงานให้แจ้งประสานงานกับศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัด หรือประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และย้ำให้นายอำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภายในพื้นที่อย่างเต็มที่ เนื่องจากกำหนดเป็นตัวชี้วัดของการปฏิบัติงานด้วย
ทางด้าน นายคำนึง ดำอุดม นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ด้านการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ (PM10) สูงเกินค่ามาตรฐาน (120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)ในพื้นที่ มีการเตรียมความพร้อมการประสานรถพ่นน้ำ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง และการดำเนินคดีในช่วงประกาศห้ามเผาเด็ดขาด 61 วันอันตราย (1 มี.ค. – 30 เม.ย. 2561)ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังไม่มีการฝ่าฝืนตามประกาศของจังหวัด และได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี ข่าว/จตุรภณ พัฒนาชาติเจริญกุล ภาพ
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 89

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738