ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มีนาคม 2561 / 10:41:45  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินมาตรการ 3ก 5ส ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินมาตรการ 3ก 5ส ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก
จังหวัดแม่ฮ่องสอน รณรงค์ให้ทุกภาคส่วนดำเนินมาตรการ 3ก 5ส เป็นประจำ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 25 กุมภาพันธ์ 2561 จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวนทั้งสิ้น 5 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต โดยพบผู้ป่วยในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอปาย อำเภอปางมะผ้า และอำเภอขุนยวม ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงมีมติให้นำมาตรการ 5ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย และ 3ก ได้แก่ เก็บบ้านให้สะอาดปลอดโปร่ง เก็บขยะกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เก็บน้ำไม่ให้ยุงลายวางไข่ มาดำเนินการในหน่วยงานราชการ บ้าน วัด และโรงเรียน เป็นประจำ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้รณรงค์ให้หน่วยงานราชการดำเนินมาตรการ 3ก 5ส เป็นประจำทุกวันศุกร์ และให้ประชาชนดำเนินมาตรการ 3ก 5ส เป็นประจำทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2561 เพื่อให้จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกลดลง ตลอดจนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 99

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738