ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มีนาคม 2561 / 10:03:54  
ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนตำบลปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่บ้านชานเมือง รับฟังปัญหาความเดือดร้อน
ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนตำบลปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่บ้านชานเมือง  รับฟังปัญหาความเดือดร้อน
ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนตำบลปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอนลงพื้นที่บ้านชานเมือง รับฟังปัญหาความเดือดร้อน

ค่ำวานนี้(12 มีค.2561) นางปนัดดา ทองศรี คลัง จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายวิเชา อ้วนวรรณา ปลัด อ.เมืองแม่ฮ่องสอนนำทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ตำบลปางหมู ลงพื้นที่บ้านชานเมือง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อพบปะราษฎรเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจนโยบายการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชี้แจงกรณีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับสิทธิประโยชน์เพิ่มขึ้น หากประสงค์เข้าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งตำบลปางหมู มีผู้ได้รับถือบัตรฯจำนวน 2,384 คน รวมทั้งแนะนำการออมเงิน ในกองทุนการออมแห่งชาติ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของราษฎรในพื้นที่ ซึ่งราษฎรบ้านชานเมืองสะท้อนปัญหาถนนในหมู่บ้านชำรุด น้ำประปาไม่สะอาด และต้องการโรงครัวของหมู่บ้าน การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืนดำเนินการใน 10 ประเด็นได้แก่ สัญญาประชาคมถูกใจ ไทยเป็นหนึ่ง/ คนไทยไม่ทิ้งกัน /ชุมชนอยู่ดีมีสุข/วิถีไทยวิถีพอเพียง/ รู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย /รู้กลไกการบริหารราชการ/รู้รักประชาธิปไตยไทยนิยม /รู้เท่าทันเทคโนโลยี/ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดและงานตามภารกิจ จังหวัดแม่ฮ่องสอนกำหนดให้ทุกภาคส่วนราชการ เข้าไปกำกับดูแลติดตามโครงการดังกล่าวเป็นรายตำบล เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล/

ข่าวโดย : วาสนา ไขแก้ว
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 81

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738