ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มีนาคม 2561 / 09:53:27  
หลายภาคส่วนของอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล
หลายภาคส่วนของอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล
ชุดมวลชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง ร่วมกับจิตอาสาโรงพยาบาลแม่สะเรียง จัดกิจกรรมสร้างความสุข เสริมสร้างสุขภาพที่ดี ให้กับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล ที่ โรงเรียนบ้านเสาหิน

พันตำรวจเอก วินัย เกตุพันธุ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง พร้อมด้วยนายแพทย์ทศพล ดิษฐ์ศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สะเรียง นำเจ้าหน้าที่ชุดมวลชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง ชุดครู D.A.R.E ชุดจิตอาสาโรงพยาบาลแม่สะเรียง ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาสร้างความสุขและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล ที่ โรงเรียนบ้านเสาหิน ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ กิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขศึกษา การถ่ายพยาธิ บริการกำจัดเหา ให้กับเด็กและเยาวชน ตลอดจนมีบริการตัดผมฟรี และกิจกรรมการมอบเสื้อผ้า ผ้าห่ม และอุปกรณ์การเรียน ให้กับเด็กและเยาวชนในพื้นที่
ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านเสาหิน เป็นโรงเรียนที่ตั้งบนพื้นที่สูง ในถิ่นทุรกันดารใกล้กับพรมแดนไทย-เมียนมาร์เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษา มีนักเรียนทั้งหมด 90 คน มีบุคลากรทางการศึกษา ทั้งหมด 7 คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็กนักเรียนด้อยโอกาส ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นส่วนช่วยส่งเสริมสุขภาพและความรู้ด้านสุขศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 72

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738