ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 มีนาคม 2561 / 09:46:25  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 เพื่อถวายราชสักการะ ร.5
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 เพื่อถวายราชสักการะ ร.5
จังหวัดแม่ฮ่องสอนกำหนดจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนกำหนดจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 กำหนดให้วันที่ 18 มีนาคมของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระบรมราชโองการ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และถือเป็นการกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย
เชิญ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ข้าราชการพลเรือน และพนักงานส่วนท้องถิ่น (แต่งเครื่องแบบสีกากีแขนยาวคอพับ) และประชาชนทั่วไป (แต่งชุดสุภาพ) ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ฝ่ายบริหารทั่วไป โทรศัพท์หมายเลข 0 5361 2842

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 78

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738