ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มีนาคม 2561 / 15:01:46  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมความพร้อมตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1-8 เมษายน นี้
จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมความพร้อมตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1-8 เมษายน นี้
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจะดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกิน ระหว่างวันที่ 1- 8 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ผู้ที่อยู่ในกำหนดต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกทหาร

พันเอก รัชพล คุยสี สัสดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า กองทัพบกจะดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการประจำปี 2561 โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกิน ระหว่างวันที่ 1- 8 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป ผู้ที่อยู่ในกำหนดต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกทหารในปีนี้ ได้แก่ ชายไทยที่เกิดในปี พ.ศ. 2540 หรือเกิดในปี พ.ศ. 2532- 2539 ซึ่งยังไม่เคยเข้ารับการตรวจเลือกทหาร โดยบุคคลดังกล่าวจะต้องไปรับหมายเรียกที่อำเภอภูมิลำเนา และไปเข้ารับการตรวจเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดไว้ในหมายเรียก ดังนี้
วันที่ 1 เมษายน ณ หอประชุมอำเภอปาย วันที่ 2 เมษายน ณ หอประชุมอำเภอปางมะผ้า วันที่ 3 เมษายน ณ หอประชุมอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน วันที่ 4 เมษายน ณ หอประชุมอำเภอขุนยวม วันที่ 5 เมษายน ณ หอประชุมอำเภอแม่ลาน้อย วันที่ 7 เมษายน ณ หอประชุมอำเภอแม่สะเรียง และวันที่ 8 เมษายน ณ หอประชุมอำเภอสบเมย
โดยให้นำหลักฐานไปแสดงต่อคณะกรรมการตรวจเลือก ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน ใบสำคัญ (แบบ สด.9) หมายเรียกฯ (แบบ สด.35) และวุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่เข้ารับการตรวจเลือก หรือไม่อยู่จนการตรวจเลือกแล้วเสร็จ จะต้องถูกดำเนินคดีและจะไม่ได้รับใบรับรองผลการตรวจเลือกทหาร (แบบ สด.43) ซึ่งจะต้องใช้แสดงในการสมัครเข้าทำงานหรือติดต่อราชการ สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานสัสดีจังหวัด โทรศัพท์หมายเลข 0 5361 2152

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 87

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738