ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มีนาคม 2561 / 14:38:08  
คุณภาพอากาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน 12 มีนาคม อยู่ในระดับปานกลาง
คุณภาพอากาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน 12 มีนาคม อยู่ในระดับปานกลาง
รายงานสถานการณ์หมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2561 ค่า PM10 เท่ากับ 45 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับปานกลาง

สำนักงานสิ่งแวดล้อมที่ 1 รายงานสถานการณ์หมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2561 ค่า PM10 เท่ากับ 45 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร อยู่ในระดับปานกลาง แนวโน้มสถานการณ์หมอกควันจังหวัดแม่ฮ่องสอน คาดการณ์วันที่ 13-15 มีนาคม 2561 สถานการณ์อยู่ในสภาวะปกติ แต่ควรเฝ้าระวังในพื้นที่ และสถานการณ์หมอกควันภาคเหนืออยู่ในระดับเฝ้าระวัง ค่า PM10 อยู่ในช่วง 38-98 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ไม่พบฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน
ข้อแนะนำด้านสุขภาพ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจ และประชาชนทั่วไป ควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมในพื้นที่ที่มีหมอกควันปกคลุม หากหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรสวมหน้ากากหรือใช้ผ้าปิดจมูก ปิดประตูหน้าต่าง เพื่อกันฝุ่นควันเข้าบ้าน ติดตามข่าวสารและปฏิบัติตามข้อแนะนำจากภาคราชการ และหากเกิดอาการเจ็บป่วยควรปรึกษาแพทย์ทันที

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 50

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738