ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 มีนาคม 2561 / 11:03:54  
หลายภาคส่วนในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ คณะนักปั่นโครงการปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน สบทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลแม่สะเรียง
หลายภาคส่วนในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ คณะนักปั่นโครงการปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน สบทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลแม่สะเรียง
หลายภาคส่วนในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้การต้อนรับ คณะนักปั่นโครงการปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน เส้นทางวนรอบจังหวัดแม่ฮ่องสอน – เชียงใหม่ ระยะทางกว่า 600 กิโลเมตร สบทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลแม่สะเรียง

เมื่อเย็นวันที่ 10 มีนาคม ที่ผ่านมา นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยนายแพทย์ จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน และบุคลาการโรงพยาบาลแม่สะเรียง ให้การตอนรับและมอบเกียรติบัตรให้กับคณะนักปั่น โครงการปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน ที่ อาคารผู้ป่วยนอกหลังใหม่ โรงพยาบาลแม่สะเรียง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งโครงการปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน เกิดจากความร่วมมือกันของชมรมปั่นจักรยานตะกายดอยทีม จังหวัดเชียงใหม่ กับชมรมปั่นเพื่อสุขภาพโรงพยาบาลแม่สะเรียง เพื่อหาเงินบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลแม่สะเรียง โดยปั่นจักรยานเส้นทางวนรอบจังหวัดแม่ฮ่องสอน – เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5- 10 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยจะผ่านอำเภอแม่สะเรียง – อำเภอแม่ลาน้อย – อำเภอขุนยวม –อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน –อำเภอปางมะผ้า – อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากนั้นจะเข้าสู่อำเภอแม่แตง – อำเภอแม่ริม – อำเภอเมืองเชียงใหม่ – อำเภอหางดง – อำเภอสันป่าตอง – อำเภอดอยหล่อ – อำเภอจอมทอง –อำเภอฮอด และสิ้นสุดที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน รวมระยะทางกว่า 600 กิโลเมตร เพื่อขอรับบริจาคเงินสบทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลแม่สะเรียง ตลอดจนสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสุขภาพสร้างความสนใจในการออกกำลังกายให้กับประชาชน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโรงพยาบาลแม่สะเรียงให้สามารถบริการผู้ป่วยได้อย่างเต็มศักยภาพ
ทั้งนี้ นอกจาก โครงการปั่นด้วยใจ ไปด้วยกัน หลายภาคส่วนในอำเภอแม่สะเรียงยังได้จัดโครงการธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลแม่สะเรียง เพื่อสบทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลแม่สะเรียง โดยโรงพยาบาลแม่สะเรียง ต้องรองรับประชาชนผู้มาในบริการจากพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย ส่วนใหญ่เป็นราษฎรที่ด้อยโอกาสบนพื้นที่สูง ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการจากโรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยได้ โดยเงินบริจาคจากโครงการธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลแม่สะเรียง จะสามารถเพิ่มศักยภาพในการให้บริการของโรงพยาบาลอำเภอแม่สะเรียง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในพื้นที่ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคเงินร่วมกับโครงการธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลแม่สะเรียง ผ่านชื่อบัญชี “ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลแม่สะเรียง” ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่สะเรียง เลขที่บัญชี 509-0-68760-9 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ธารน้ำใจสู่โรงพยาบาลแม่สะเรียง หรือโรงพยาบาลแม่สะเรียง หมายเลขโทรศัพท์ 053-6810324

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 86

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738