ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 13 กุมภาพันธ์ 2561 / 12:57:40  
สรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอนออกประกาศการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี 2560
สรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอนออกประกาศการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประจำปีภาษี 2560

นายวินัย ยนต์วิริยะ สรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอนเปิดเผยว่า ขณะนี้ถึงเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 90 หรือ ภ.ง.ด. 91 ผู้มีหน้าที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ได้แก่บุคคลธรรมดา /ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคล /ผู้ถึงแก่ความตายในระหว่างปีภาษีและกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง ที่มีเงินได้อยู่ในเกณฑ์ ผู้มีเงินได้พึงประเมินในรอบปีภาษี 2560 ต้องยื่นแบบภายในระหว่างวันที่ 1 มกราคมถึง 31 มีนาคม 2561
กำหนดยื่นแบบและชำระภาษี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากรที่ www.rd.go.th ถึงวันที่ 9 เมษายน 2561 หรือยื่นที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกจังหวัดภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ ที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอนโทรศัพท์หมายเลข 0 53 612 272 หรือสายด่วน 1161/

ข่าวโดย : วาสนา ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 96

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738