ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 9 กุมภาพันธ์ 2561 / 12:59:29  
อบจ.แม่ฮ่องสอน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการหมู่บ้านก่อการดีปีที่ 4 ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงและอำเภอสบเมย
อบจ.แม่ฮ่องสอน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการหมู่บ้านก่อการดีปีที่ 4 ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงและอำเภอสบเมย
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำฐานข้อมูลหมู่บ้าน เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ตามโครงการหมู่บ้านก่อการดีปีที่ 4 ให้กับตัวแทนหมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงและอำเภอสบเมย

วันนี้ (9 ก.พ. 61) นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำฐานข้อมูลหมู่บ้านหรือชุมชน เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ ตามโครงการหมู่บ้านก่อการดีปีที่ 4 ที่ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีตัวแทนหมู่บ้านทั้ง 135 หมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียงและอำเภอสบเมย เข้าร่วมการประชุม เพื่อจัดทำขอบเขตหมู่บ้าน ตลอดจนรับคำแนะนำเกณฑ์ตัวชี้วัดและให้ความรู้เบื้องต้นในการดำเนินโครงการหมู่บ้านก่อการดีปีที่ 4
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดทำโครงการหมู่บ้านก่อการดี ปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมการสร้างชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถจัดการตนเองและพึ่งตนเอง ตลอดจนส่งเสริมประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาพื้นที่ทำกินอย่างเป็นระบบ สร้างความสามัคคีในชุมชนและสร้างความภาคภูมิใจในชุมชน ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 4 ล้านบาท โดยหมู่บ้านที่มีคะแนนดีเลิศ จะได้รับเงินรางวัลหมู่บ้านละ 15,000 บาท หมู่บ้านที่มีคะแนนระดับดีเด่น จะได้รับเงินรางวัลหมู่บ้านละ 10,000 บาท และหมู่บ้านที่มีคะแนนระดับดี ได้รับเงินรางวัลหมู่บ้านละ 5,000 บาท โดยหมู่บ้านหรือชุมชนที่สนใจ สามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน www.mhs-pao.com หรือชุมชนในเขตเทศบาลสามารถรับใบสมัครได้ที่ สำนักงานเทศบาลในเขตพื้นที่ และจัดส่งผลงานมาได้ที่ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 7 อำเภอ หรือจัดส่งผลงานมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายในวันที่ 30 เมษายน นี้

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 240

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738