ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 8 กุมภาพันธ์ 2561 / 14:44:58  
เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดสาธิตการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล เพื่อความโปร่งใสและสุจริต
เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดสาธิตการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล เพื่อความโปร่งใสและสุจริต
เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดสาธิตการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล 13 กุมภาพันธ์ นี้ เพื่อความโปร่งใสและสุจริต

นางจรัสนภา เอี่ยมวิจารณ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมจัดหารายได้ประจำปี 2561 ในงานฤดูหนาวและงานรื่นเริงจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อหารายได้ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ตลอดจนสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ และได้จัดพิมพ์สลากกาชาดการกุศลจำนวน 50,000 ฉบับ โดยกำหนดออกรางวัลในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 20.00 น. ณ เวทีกลางบริเวณงานฤดูหนาวและงานรื่นเริงจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดสาธิตการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารวิทยะบริการ ชั้น 4 วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การออกรางวัล ให้มีความโปร่งใสและสุจริต ผู้สนใจร่วมงานสอบถามเพิ่มเติมที่ นางสาวทิพวรรณ หยกพงศ์กนก เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ โทรศัพท์หมายเลข 06 3903 4430

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 173

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738