ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2560 / 20:39:35  
สคร. 1 เชียงใหม่ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสื่อสารฯ ความเสี่ยงเพื่อการประชาสัมพันธ์ฯ สัญจร ปีงบประมาณ 2561
สคร. 1 เชียงใหม่ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสื่อสารฯ ความเสี่ยงเพื่อการประชาสัมพันธ์ฯ สัญจร ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสื่อสารฯ ความเสี่ยงเพื่อการประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน สัญจร ปีงบประมาณ 2561 ที่ห้องประชุม สวท.แม่ฮ่องสอน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ (สคร.1 เชียงใหม่) จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสื่อสารฯ ความเสี่ยงเพื่อการประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน สัญจร ปีงบประมาณ 2561 ที่ห้องประชุม สวท.แม่ฮ่องสอน โดยมี สื่อมวลชนเครือข่ายวิทยุและประชาสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมประชุม
นายสวาท ชลพล หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กล่าวว่า สคร.1 เชียงใหม่ จัดทำโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและสร้างภาพลักษณ์ของ สคร.1 เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลของ สคร.1 เชียงใหม่ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารโรคและภัยสุขภาพ และเพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสื่อสารฯ ความเสี่ยง การประชาสัมพันธ์ป้องกันควบคุมโรคโดยกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ที่ประชุมมีการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผนกิจกรรมที่ทำร่วมกับเครือข่าย การรายงานผลการติดตามการเผยแพร่ข้อมูลโรคภัยสุขภาพของเครือข่าย การพัฒนาฐานข้อมูลช่องทางในการเผยแพร่ ข้อมูลโรคภัยสุขภาพ ฐานข้อมูลสื่อให้ความรู้ และทำเนียบสื่อมวลชน

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี ข่าว/จตุรภณ พัฒนาชาติเจริญกุล ภาพ
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 142

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738