ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2560 / 14:42:57  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดเวทีตีเกราะ เคาะไม้ อย่าเพิกเฉยกับเสียงเรียกร้องขอความช่วยเหลือของผู้หญิงพร้อมทั้งรับข้อเสนอเร่งด่วน ประชารัฐฮ่วมใจ๋ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก ผู้หญิง และครอบครัว
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดเวทีตีเกราะ เคาะไม้ อย่าเพิกเฉยกับเสียงเรียกร้องขอความช่วยเหลือของผู้หญิงพร้อมทั้งรับข้อเสนอเร่งด่วน ประชารัฐฮ่วมใจ๋ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก ผู้หญิง และครอบครัว
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดเวทีตีเกราะ เคาะไม้ อย่าเพิกเฉยกับเสียงเรียกร้องขอความช่วยเหลือของผู้หญิงพร้อมทั้งรับข้อเสนอเร่งด่วน ประชารัฐฮ่วมใจ๋ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก ผู้หญิง และครอบครัว

นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิด เวที ตีเกราะ เคาะไม้ อย่าเพิกเฉยกับเสียงเรียกร้องขอความช่วยเหลือของผู้หญิงพร้อมทั้งรับข้อเสนอเร่งด่วน ประชารัฐฮ่วมใจ๋ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก ผู้หญิง และครอบครัว ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำรีสอร์ท เนื่องด้วยวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี ทั่วโลกจะมีการจัดกิจกรรมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง ประเทศไทยก็มีการจัดกิจกรรมนี้ ทั้งในระดับภาครัฐและเอกชนอย่างกว้าวขวาง กิจกรรมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิง และเด็ก โดยการรับฟังปัญหาและรับข้อเสนอการแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและผู้หญิง จากเครือข่ายเพื่อนหญิงล้านนา รวมถึงการร่วมขึ้น ตีเกราะ เคาะไม้ เพื่อยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก และจะนำข้อเสนอของเครือข่ายเพื่อนหญิงล้านนาไปปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนที่สุด เพื่อให้ตอบรับการแก้ไขปัญหาของประชาชนในจังหวัดให้อยู่ดีมีสุข ภายใต้คำขวัญของกิจกรรมในครั้งนี้ที่กล่าวว่า “ประชารัฐฮ่วมใจ๋ เด็ก ผู้หญิง และครอบครัว ชุมชนไทย ปลอดภัยจากความรุนแรง”

ข่าวโดย : ศุภวัฒน์ สมบูรณ์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 95

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738