ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2560 / 11:53:54  
หัวหน้าผู้ตรวจสำนักนายก ฯ ติดตามโครงการ
หัวหน้าผู้ตรวจสำนักนายก ฯ  ติดตามโครงการ
หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่แม่ฮ่องสอนเพื่อติดตามโครงการ ฯ

เช้าวันนี้ (๗ ธันวาคม ๒๕๖๐) เวลา ๐๙.๓๐ น นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ( ก.ธ.จ.)แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย คณะธรรมาภิบาลจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ลงพื้น ณ บริเวณวัดพระธาตุปางหมู ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อติดตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พระธาตุปางหมู งบประมาณ ๑๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กำหนดแล้วเสร็จ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ ระยะเวลา ๔๕๐ วัน โดย ห.จ.ก.ชื่นชูไพร จำกัด เป็นผู้ดำเนินการ ฯ โดยดำเนินการก่อสร้าง ๙ รายการ ประกอบด้วย ๑. ก่อสร้างลานชมวิว พร้อมป้าย ๑ แห่ง ๒. ก่อสร้างบันไดนาค ๑ แห่ง ๓. ก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยวพร้อมลาน ๑ แห่ง ๔. ก่อสร้างแสดงศิลปะไทยใหญ่ ๑ หลัง ๕. ก่อสร้างลานจอดรถ ๖. ขยายถนนทางขึ้นวัด ๗. ก่อสร้างรางระบายน้ำ ๘. ก่อสร้างห้องน้ำและทางลาด ๑ หลัง ๙. ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ เช่น เทลานคอนกรีต ปลูกหญ้า

ข่าวโดย : นายดำเนิน ท้วมจอก ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 131

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738