ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 7 ธันวาคม 2560 / 09:23:03  
คืนแรก นักท่องเที่ยวกว่า 5 พันคน เที่ยวชมในงาน "เปิดเมิงไต ชิมอาหารไทยใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่น ครั้งที่ 10"
คืนแรก นักท่องเที่ยวกว่า 5 พันคน เที่ยวชมในงาน "เปิดเมิงไต ชิมอาหารไทยใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่น ครั้งที่ 10"
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดงาน "เปิดเมิงไต ชิมอาหารไทยใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่น ครั้งที่ 10" ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเปิดงานคืนแรกมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเที่ยวงานจำนวนกว่า 5,000 คน

ค่ำวานนี้ (6 ธันวาคม 2560) นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดงาน “เปิดเมิงไต ชิมอาหารไทยใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่น ครั้งที่ 10” ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเปิดงานคืนแรกมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเที่ยวงาน จำนวนกว่า 5,000 คน
นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 10 ภายในงานได้รวบรวมภารกิจในด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนามาหลอมรวมเพื่อให้เกิดภาพของการพัฒนาที่มีความสัมพันธ์และเชื่อมโยงกัน ด้วยการนําศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์เป็นของจังหวัด ทั้งอาหารไทยใหญ่ สินค้าชุมชน แหล่งท่องเที่ยว ศิลปะการแสดงพื้นบ้าน มาสร้างมูลค่าและคุณค่า นำเสนอต่อนักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจกลับมาท่องเที่ยวในจังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งย่อมส่งผลต่อรายได้จากการท่องเที่ยวที่จะเกิดกับประชาชนในพื้นที่ ผู้ประกอบการอาหาร ที่พัก รวมถึงกลุ่มผู้จำหน่ายสินค้าโดยเฉพาะ สินค้าชุมชนที่เป็นฝีมือของกลุ่มอาชีพต่างๆ ในจังหวัด ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการส่งเสริมและพัฒนาให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
ภายในงานมีการจัดนิทรรศการภาพถ่ายบ้านของพ่อและภาพวาดแม่ฮ่องสอนจากศิลปินเมืองสามหมอก การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทใหญ่และชนเผ่าต่างๆ ชมการจำลองวิถีชีวิตของชนเผ่า การจำหน่ายสินค้าชุมชน และสินค้าโอท็อป การชิมและจำหน่ายอาหารไทใหญ่ อาหารท้องถิ่นจากกลุ่มอาชีพและผู้ประกอบการอาหารไทใหญ่ในจังหวัด ที่คัดเลือกมาในงานนี้โดยเฉาะ เช่น ขนมอาละหว่า เป็งม้ง อุ๊ปไก่ ข่างปอง ถั่วพูซิ่ง เป็นต้น
วันที่ 7 ธันวาคม 2560 กิจกรรมเวทีเสวนาวิชาการเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนสถาบันไทยใหญ่ เวลา 9.00 - 16.00 น. บรรยายพิเศษหัวข้อ “ความสำคัญของกลุ่มชาติพันธุ์กับการพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน” โดยพลเอกจรูญ กุลละวณิชย์ นายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ, “นำเสนอผลการดำเนินงานของศูนย์ไทใหญ่ศึกษาอดีตถึงปัจจุบัน” โดย ดร. โยธิน บุญเฉลย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน, การบรรยายหัวข้อ “แนวทางการจัดตั้งสถาบันและประสบการณ์จัดตั้งองค์กรให้มีคุณภาพ” โดย ดร. ถนอม อินทรกำเนิด นายกสมาคมวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการขับเคลื่อนสถาบันไทยใหญ่ศึกษาร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่หัวข้อ การจัดตั้งแหล่งศูนย์เรียนรู้ (ศาสตร์พระราชา, เกษตรอินทรีย์, วัฒนธรรมชาติพันธุ์)”, การพัฒนาหลักสูตร (อนุปริญญา, ประกาศนียบัตร, ระยะสั้น), การบริการวิชาการและการจัดการความรู้, การพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ, รูปแบบแนวทางการจัดตั้งสถาบันไทยใหญ่ศึกษา โดย ดร. มาลี สิทธิเกรียงไกร (ผู้ดำเนินรายการ) และวันที่ 10 ธันวาคม พิธีครอบครูล้านนา
งาน “เปิดเมิงไต ชิมอาหารไทยใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่น ครั้งที่ 10” จัดระหว่าง วันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 น. - 22.00 น. ณ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี ข่าว/จตุรภณ พัฒนาชาติเจริญกุล ภาพ
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 117

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738