ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 5 ธันวาคม 2560 / 19:21:02  
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและเป็นการกระจายรายได้ให้ชุมชน

วันนี้ (5 ธ.ค. 60) นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มพลังมวลชน ร่วมกันเปิดกิจกรรมโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ อำเภอแม่สะเรียง ที่ ศูนย์ศิลปาชีพอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการเพิ่มทางเลือกในการจับจ่ายใช้สอยให้กับผู้บริโภค และเป็นการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาลให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งบรรยากาศกิจกรรมโครงการตลาดประชารัฐอำเภอแม่สะเรียง เป็นไปด้วยความคึกคัก ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากเข้าเที่ยวชมงานและจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร อาหารพื้นเมือง สินค้า OTOP และสินค้าหัตถกรรม
ด้าน นายสุรนาถ ขุนศรี พัฒนาการอำเภอแม่สะเรียง กล่าวว่า อำเภอแม่สะเรียง มีผู้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ จำนวน 252 ราย มากที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยทางอำเภอแม่สะเรียงเตรียมต่อยอดโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ด้วยการเพิ่มผู้ประกอบการเข้าไปในตลาดนัดชุมชนเดิมที่มีการดำเนินการอยู่แล้ว
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เห็นชอบให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ โดยเป็นการบูรณาการตลาดประชารัฐ ทั้ง 9 ประเภท เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขายให้มีพื้นที่ค้าขาย ตลอดจนเป็นการกระจายรายได้ให้ชุมชน โดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนมียอดผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตลาดประชารัฐ รวมทั้งสิ้น 693 ราย ซึ่งทางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมต่อยอดโครงการตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้ ด้วยการมุ่งเน้นขยายพื้นที่ตลาดเดิมและพัฒนาตลาดใหม่ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 149

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738