ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 ตุลาคม 2560 / 13:16:49  
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้รัฐบาลช่วยเหลือ เนื่องจากไม่มีพ่อค้ารับซื้อถั่วเหลืองและอีกส่วนหนึ่งขายแล้วแต่ยังไม่ได้เงิน
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอให้รัฐบาลช่วยเหลือ เนื่องจากไม่มีพ่อค้ารับซื้อถั่วเหลืองและอีกส่วนหนึ่งขายแล้วแต่ยังไม่ได้เงิน
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลือง จังหวัดแม่ฮ่องสอนยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ขอให้รัฐบาลช่วยเหลือ เนื่องจากไม่มีพ่อค้ารับซื้อถั่วเหลืองและอีกส่วนหนึ่งขายแล้วแต่ยังไม่ได้เงิน

วันนี้(12 ตค.)นายผดุง ยานรินทร์ กำนันตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอนนำเกษตรกรผู้ปลูกถั่วเหลืองในอำเภอปายและอำเภอแม่สะเรียงกว่า 50 คนยื่นหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อขอความช่วยเหลือกรณีไม่มีพ่อค้ารับซื้อถั่วเหลือง แต่เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดภารกิจตรวจราชการที่อำเภอปางมะผ้า จึงมอบหมายให้นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นผู้รับมอบหนังสือ ที่บริเวณหน้าศาลากลาง จ.แม่ฮ่องสอน โดยร้องเรียนว่า มีบริษัทที่จังหวัดเชียงใหม่รายหนึ่งรับซื้อผลผลิตถั่วเหลืองในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ไปแล้ว 6 ,2 00 ตัน แต่เกษตรกรได้รับเงินมาเพียง 2,500 ตัน ที่เหลือยังไม่ได้รับเงิน สร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกร นอกจากนั้นยังมีเกษตรกรที่มีผลผลิตรอจำหน่ายอีกจำนวนมาก แต่บริษัทหยุดรับซื้อโดยอ้างว่าไม่มีโรงงานน้ำมันพืชไม่รับซื้อ จึงขอให้รัฐบาลช่วยเหลือ หนังสือร้องเรียนระบุด้วยว่า รัฐบาลมีนโยบายให้นำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองจากต่างประเทศไม่จำกัดปริมาณ ในอัตราภาษีร้อยละ 0 อาจเป็นสาเหตุให้พ่อค้าไม่มีการรับซื้อผลผลิตในประเทศ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขโดยด่วน
ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่า จะเร่งตรวจสอบปัญหาโดยเร็ว หากแก้ไขในระดับพื้นที่ได้ก็จะเร่งแก้ไข หากแก้ในระดับพื้นที่ไม่ได้ก็จะส่งเรื่องให้รัฐบาลแก้ปัญหาต่อไป
จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองประมาณ 30,000-35,000 ไร่ ปลูกมากที่สุดที่อำเภอแม่ลาน้อย รองลงมาคืออำเภอปาย และแม่สะเรียง ผลผลิตปีละ ประมาณ 9,000 -10,500 ตัน /

ข่าวโดย : วาสนา/พักตร์ภูมิ ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 118

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738