ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 ตุลาคม 2560 / 12:42:00  
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบสิ่งของพระราชทานและบัตรประจำตัวจิตอาสาให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบสิ่งของพระราชทานและบัตรประจำตัวจิตอาสาให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบสิ่งของพระราชทานและบัตรประจำตัวจิตอาสารอบแรก ให้กับจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (12 ต.ค. 60) นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้กับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ และจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ ลงทะเบียนระหว่าง วันที่ 1 – 7 กันยายน 2560 จำนวน 596 คน ที่ หอประชุมว่าการอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ อำเภอแม่สะเรียง มีผู้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 3,520 คน โดยแบ่งเป็นงานจิตอาสาเฉพาะกิจแต่ละประเภท ดังนี้ ประเภทงานดอกไม้จันทน์ จำนวน 719 คน ประเภทงานโยธา จำนวน 147 คน ประเภทงานบริการประชาชน จำนวน 1,798 คน ประเภทงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 289 คน ประเภทงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 146 คน ประเภทงานขนส่ง จำนวน 33 คน ประเภทงานแพทย์ จำนวน 274 คน และประเภทงานจราจร จำนวน 114 คน โดย อำเภอแม่สะเรียงกำหนดจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ให้ผู้ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในรอบรอบต่อไป วันที่ 20 ตุลาคม นี้ และห้วงเวลาการปฏิบัติหน้าที่ของจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ จะอยู่ระหว่างวันที่ 18 -31 ตุลาคม 2560

ข่าวโดย : ฐิตาพร ดอนแก้ว
บรรณาธิการ : ธนิก ธนกรไพศาล/ ชีวัธนัย ต้นปลูก
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 172

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738