ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 ตุลาคม 2560 / 11:54:01  
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

เช้าวันนี้(12 ตค.) นายสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่พิชชาพรเฮ้าส์ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด รวม 71 คนเข้าร่วมประชุม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้สามารถบริหารจัดการกองทุนและแก้ไข ปัญหากองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองรวมทั้งสิ้น 421 กองทุน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่า ขอให้ทุกคนร่วมกันขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไว้ให้ลูกหลาน และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป /

ข่าวโดย : วาสนา/ดำเนิน ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ : วาสนา ไข่แก้ว ปชส.แม่ฮ่องสอน
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 57

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738