ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 ตุลาคม 2560 / 16:15:35  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน แสดงพลังและตรวจสภาพความพร้อมในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยแก่ราษฎรในพื้นที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน แสดงพลังและตรวจสภาพความพร้อมในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยแก่ราษฎรในพื้นที่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมแสดงพลังและตรวจสภาพความพร้อมในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) โดยการบูรณาการจากหน่วยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

วันนี้ (11 ตุลาคม 2560 ) นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธาน กิจกรรมแสดงพลังและตรวจสภาพความพร้อมในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน (หลังเก่า) โดยการบูรณาการจากหน่วยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
ด้วย พันเอก วรเทพ บุญญะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 ผู้บังคับการกองบังคับการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ พันเอก พิพัฒน์ ศรีทองพิมพ์ รองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 เป็นผู้แทนในการดำเนินงานและประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกันจัดกิจกรรมแสดงพลังความสามัคคีและตรวจสภาพความพร้อมในการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย
หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 17 กองบังคับการควบคุมกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงประสานงานทุกภาคส่วน กำหนด จัดกิจกรรมแสดงพลังความสามัคคีและตรวจสภาพความพร้อมในการช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติที่ถูกต้องแก่กำลังพล 2.เพื่อซักซ้อมทดสอบให้เกิดความเข้าใจแก่ในงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 3.ช่วยขจัดลดความสับสนสามารถปฏิบัติได้หรือถูกต้องรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุ 4.เพื่อเป็นหลักประกันให้เกิดความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่จำเป็น สามารถใช้ปฏิบัติภารกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 5.เพื่อแสดงความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจของหน่วยราชการและทุกองค์กรภาคส่วนของจังหวัด ในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ
ตามที่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยในสวัสดิภาพและความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบพิบัติภัย ซึ่งในปัจจุบันยังมีภัยพิบัติเกิดขึ้นในหลายพื้นที่และมีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มขึ้น จึงมีข้อสั่งการกำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนให้หน่วยราชการทุกภาคส่วนเตรียมการให้มีความพร้อม สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชน ที่ประสบภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมจะมีแนวโน้มที่รุนแรงในจังหวัด ประชาชนได้รับผลกระทบพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัด จึงขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแสดงพลัง และตรวจสอบสภาพความพร้อมทั้งกำลังพลยุทโธปกรณ์และยานพาหนะ ที่ใช้ในการช่วยเหลือบรรเทาสารณภัยแก่ราษฎรในพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการที่ดี เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้มีความปลอดภัย ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องระดมสรรพกำลังสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันมีการประสานงานทั้งระบบเครือข่ายสื่อสาร เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกล กำลังพล ให้มีความพร้อมตลอดเวลา

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 96

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738