ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 ตุลาคม 2560 / 12:37:59  
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9
อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า อำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอแม่สะเรียง และหลายภาคส่วนในพื้นที่ กำหนดประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต ที่ บริเวณลานโพธิ์ วัดจอมแจ้ง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
จึงขอเชิญชวนหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีตามวันและเวลาดังกล่าว โดยข้าราชการ แต่งกายเครื่องแบบปกติขาว ไว้ทุกข์ และประชาชน แต่งกายสุภาพไว้ทุกข์

ข่าวโดย : ธนิก ธนกรไพศาล
บรรณาธิการ : อรัญญา ลาวิชัย
หน่วยงาน : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 102

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738