ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 11 ตุลาคม 2560 / 10:45:27  
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่จิตอาสาเฉพาะกิจ 444 ราย
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่จิตอาสาเฉพาะกิจ 444 ราย
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่จิตอาสาเฉพาะกิจ 444 ราย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

วันนี้ (11 ตุลาคม 2560) อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่จิตอาสาเฉพาะกิจงาน รอบแรกผู้ลงทะเบียนลำดับที่ 1 ถึงลำดับ 444 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน สำหรับรอบที่ 2 ผู้ลงทะเบียนลำดับที่ 445 ถึงลำดับ 3,711 อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจะกำหนดวันเวลาและสถานที่พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน โดยจะประกาศให้ทราบต่อไป
นางอรพินท์ นวรศะศิ ข้าราชการบำนาญ กล่าวความรู้สึกว่า สมัครเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจประเภทงานดอกไม้จันทน์ ต้องการที่จะแสดงความรำลึกถึงพ่อหลวง ท่านดูแลเรา ทำงานทุกอย่างเพื่อปวงชนชาวไทย โดยท่านไม่มีความย่อท้อ โดยทำทุกกอย่างเพื่อพ่อหลวง จะปฏิบัติตนตามรอยแนวพระราชดำริตลอดไป ในอดีต ครั้งอยู่ในทีมพยาบาล เคยตามเสด็จในครั้งท่านเสด็จมาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เห็นพระพักตร์ท่านจนครั้งสุดท้ายที่ท่านเสด็จมา รู้สึกปลาบปลื้มและจดจำพระพักตร์ของพระองค์จนติดตา จะระลึกถึงพ่อหลวงและขอให้ท่านไปสู่สวรรคาลัย
สำหรับผู้ที่จะเข้ารับสิ่งของพระราชทาน การแต่งกายชุดสุภาพสีดำและนำหลักฐานมาแสดง ได้แก่1.บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงหรือบัตรที่ราชการออกให้ที่มีภาพใบหน้า 2.ใบตอบรับลงทะเบียน สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

ข่าวโดย : อัมฤทธิ์ จานุวี ข่าว/ จตุรภณ พัฒนาชาติเจริญกุล ภาพ
บรรณาธิการ : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 67

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738