ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 12 สิงหาคม 2560 / 11:11:31  
"ช้อป ชิม ชม ท่องเที่ยวล่องวิถีแห่งสายน้ำข้ามสะพานวัฒนธรรม" หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ชุมชนลุ่มน้ำปายตอนล่าง
"ช้อป ชิม ชม ท่องเที่ยวล่องวิถีแห่งสายน้ำข้ามสะพานวัฒนธรรม" หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ชุมชนลุ่มน้ำปายตอนล่าง
"ช้อป ชิม ชม ท่องเที่ยวล่องวิถีแห่งสายน้ำข้ามสะพานวัฒนธรรม" หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ชุมชนลุ่มน้ำปายตอนล่าง

เมื่อเวลา 18.30 น.ของวานนี้ (11 ส.ค.60) ที่สะพานซู่ตองเป้ สวนธรรมภูสะมะ ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดกิจกรรมเชิญชวนนักท่องเที่ยวสู่แม่ฮ่องสอน ในงาน “ช้อป ชิม ชม ท่องเที่ยวล่องวิถีแห่งสายน้ำข้ามสะพานวัฒนธรรม” หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ชุมชนลุ่มน้ำปายตอนล่าง ซึ่ง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จ.เชียงใหม่ จัดขึ้นตามโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการประยุกต์ใช้ทุนวัฒนธรรม และภูมิปัญญาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว เพื่อให้ชุมชนมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืน ร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาผลิตภัณฑ์รองรับการท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมการให้บริการการท่องเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ ที่พัก อาหาร การแสดงประเพณีท้องถิ่น การส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว ของที่ระลึก การจำหน่วยผลิตภัณฑ์ โดยได้คัดเลือก 3 ตำบล 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหมอกจำแป่ ต.หมอกจำแป่ , บ้านผาบ่อง ต.ผาบ่อง และบ้านปางหมู ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เป็นหมู่บ้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ สถานที่ และการบริการให้ได้มาตรฐาน ให้มีความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการ และการพัฒนามัคคุเทศก์น้อย ซึ่งกิจกรรม ช้อป ชิม ชม ท่องเที่ยวล่องวิถีแห่งสายน้ำ ข้ามสะพานวัฒนาธรรม ในครั้งนี้ จัดขึ้นบริเวณสะพานซู่ตองเป้ สวนธรรมภูสะมะ บ้านกุงไม้สัก ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 11-14 ส.ค.2560 ประชาชนในชุมชนทั้ง 3 หมู่บ้าน ได้นำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาวางจำหน่าย จัดบูธผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาแล้ว อาหารพื้นเมือง สาธิตการนวดแผนไทยเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หมู่บ้านให้เป็นที่รู้จัก ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาจับจ่ายใช้สอย ซื้อของที่ระลึก ที่มีเอกลักษณ์ ภูมิปัญญา เข้ามาชมวิถีชีวิต วัฒนธรรมในท้องถิ่นให้เติบโต และคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนต่อไป

ข่าวโดย : ศุภวัฒน์ สมบูรณ์
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 131

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738