ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 18 มิถุนายน 2560 / 21:40:23  
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับอบจ.แม่ฮ่องสอนจัดโครงการรักษ์แม่ฮ่องสอนใช้ป้ายทะเบียนแม่ฮ่องสอน
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับอบจ.แม่ฮ่องสอนจัดโครงการรักษ์แม่ฮ่องสอนใช้ป้ายทะเบียนแม่ฮ่องสอน
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดโครงการรักษ์แม่ฮ่องสอนใช้ป้ายทะเบียนรถแม่ฮ่องสอนเพื่อให้เกิดมีรายได้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

วานนี้( 17 มิถุนายน 2560)นายพิชิต ศรีสว่าง ขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายอัครเดชวันไชยธนวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยเคลื่อนที่จัด โครงการ"รักแม่ฮ่องสอนใช้ป้ายทะเบียนรถแม่ฮ่องสอน "ที่ อบต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน รับแจ้งย้ายรถเข้าและชำระภาษี เพื่อให้รายได้จากการจัดการเสียภาษีอยู่ในจ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานดังนี้ รถโอนย้าย รถจักรยานยนต์ 42 ราย รถยนต์ 6 ราย รับชำระภาษี 87 ราย รวมมีรถมาดำเนินการทางทะเบียน ทั้งสิ้น 135 คัน โอกาสนี้ขนส่งจังหวัด แม่ฮ่องสอน ได้มอบแผ่นป้ายทะเบียนรถ กข 444 มส.แก่นายกอบจ. แม่ฮ่องสอน

ข่าวโดย : วาสนา ประชาสัมพันธ์จ.แม่ฮ่องสอน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 147

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738