ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 มิถุนายน 2560 / 15:59:37  
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เตรียมเปิดเวทีระดมความคิดเห็น ในการจัดทำแผนชุมชนประจำปี 2560
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เตรียมเปิดเวทีระดมความคิดเห็น ในการจัดทำแผนชุมชนประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ในการกำหนดแผนงาน โครงการ ตามนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น

นายปกรณ์ จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เตรียมเปิดเวทีระดมความคิดเห็น ในการจัดทำแผนชุมชนประจำปี 2560 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 23 มิถุนายนนี้ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ในการกำหนดแผนงาน โครงการ ตามนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น เพื่อให้การพัฒนาไปอย่างยั้งยื่น โดยมีกำหนดการ ดังนี้
วันที่ 18 มิถุนายน เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ที่ทำการชุมชนปางล้อ,
วันที่ 20 มิถุนายน เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ที่ทำการชุมชนดอนเจดีย์,
วันที่ 21 มิถุนายน เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ที่ทำการชุมชนกาดเก่า,
วันที่ 23 มิถุนายน เวลา 15.00 น. – 18.00 น. ที่พิพิธภัณฑ์มีชีวิต กลางเวียง
และในวันที่ 28 มิถุนายน จะมีการประชุม รับรอง-สรุปผลข้อมูลทุกชุมชน ที่ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
จึงขอเชิญชวน ประชาชนทุกชุมชน ร่วมเวทีระดมความคิดเห็น ตามวันและเวลาดังกล่าว/

ข่าวโดย : เอกณรินทร์ ใจมะโน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 170

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738