ข่าวภาคเหนือตอนบน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3
echo Out 17 มิถุนายน 2560 / 15:58:04  
อบจ.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการ "รักแม่ฮ่องสอน ใช้ป้ายทะเบียนรถแม่ฮ่องสอน" ปีที 2 ครั้งที่ 3 ที่อำเภอปางมะผ้า
อบจ.แม่ฮ่องสอน จัดโครงการ "รักแม่ฮ่องสอน ใช้ป้ายทะเบียนรถแม่ฮ่องสอน" ปีที 2 ครั้งที่ 3 ที่อำเภอปางมะผ้า
อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการ "รักแม่ฮ่องสอน ใช้ป้ายทะเบียนรถแม่ฮ่องสอน" ปีที 2 ครั้งที่ 3 ที่อำเภอปางมะผ้า

วันนี้ ( 16 มิถุนายน 2560) นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการ “รักแม่ฮ่องสอน ใช้ป้ายทะเบียนรถแม่ฮ่องสอน” ปีที 2 ครั้งที่ 3 ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย อบจ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดขึ้น เพื่อให้ประชาชน ได้รับ ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวที่มาของรายได้ ที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น และได้เห็นประโยชน์ และข้อดีของการใช้ป้ายทะเบียนรถแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งให้ประชาชนได้เข้าใจถึงกฎหมายจราจรทางบก เทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย และเพื่ออำนวยความสะดวก แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ลดภาระค่าใช้จ่ายในการต่อภาษีรถประจำปี
ในงานมีการบรรยาย ให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับที่มาของรายได้ ที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น /การอบรม เทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย และกฎหมายจราจรทางบก โดยเจ้าหน้าที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2559 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีรายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จำนวนกว่า 17 ล้านบาทเศษ ซึ่งถือว่า น้อยมากหากเทียบกับจังหวัดใกล้เคียง จึงขอความร่วมมือประชาชน ผู้ใช้รถทุกชนิด ร่วมกันโอนย้าย เปลี่ยนมาใช้ทะเบียนรถแม่ฮ่องสอน เพื่อจะได้นำเงินไปพัฒนาในด้านต่างๆเช่น โครงสร้างพื้นฐาน, การพัฒนาคุณภาพชีวิต,การศึกษา และการท่องเที่ยว โดยติดต่อได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน สาขาแม่สะเรียง ในวันและเวลาราชการ/

ข่าวโดย : เอกณรินทร์ ใจมะโน
บรรณาธิการ :
หน่วยงาน : สวท.แม่ฮ่องสอน
อ่าน : 197

LINE it!
Editor Login
Name :
Pass :
จัดทำและบริหารระบบ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จังหวัดเชียงใหม่
49 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50-100
โทร. 0-5328-3734 / แฟ็กซ์. 0-5328-3738