ข่าวรอบเมืองเหนือ
โดย : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3   
 
วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา : 16:21:55
 
ฝ่ายปกครอง อ.แม่สะเรียง ลงพื้นที่ร่วมกับชาวบ้าน ทำการชิงเผา
ฝ่ายปกครอง อ.แม่สะเรียง ลงพื้นที่ร่วมกับชาวบ้าน ทำการชิงเผา
ฝ่ายปกครอง อ.แม่สะเรียง ลงพื้นที่ร่วมกับชาวบ้าน ทำการชิงเผาเชื้อเพลิง เพื่อลดปัญหา หมอกควันและไฟป่าในห้วงหน้าแล้งที่ใกล้จะถึงนี้
ที่บ้านทุ่งแพม หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายธนกฤต ฉันทจำรัสศิลป์นายอำเภอแม่สะเรียง นำฝ่ายปกครองอำเภอแม่สะเรียง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวม และสมาชิกอาสารักษาดินแดนอำเภอแม่สะเรียง ชาวบ้านบ้านทุ่งแพม ซึ่งตำบลแม่ยวม ได้จัดให้มีกิจกรรมกำจัดเศษวัชพืชและเศษใบไม้แห้งที่เป็นแหล่งเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ โดยทำการชิงเผาและทำแนวกันไฟ เป็นการป้องกันจุดเสี่ยงมิให้เกิดไฟป่า ดำเนินการชิงเผา
ทั้งนี้ ในห้วงเดือนมกราคม 2562 ที่ผ่านมาหลายพื้นที่ ในอำเภอแม่สะเรียง ได้ทยอยทำลายแหล่งเชื้อเพลิง(ชิงเผา) เพื่อลดการเกิดปัญหาหมอกควันและไฟป่า โดยในปีนี้ในปี 2562 นี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งเป้าลดจุดความร้อนสะสมให้ลดลงจากปีที่2561 จำนวน 77 จุด โดยคิดเป็นร้อยละ 8.42 หรือไม่เกินจำนวน 838 จุด โดยขอความร่วมมือประชาชนหยุดการเผาขยะมูลฝอย เผาเศษวัชพืชในพื้นที่ทางการเกษตร เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ด้านเศรษฐกิจ รวมไปถึงด้านการท่องเที่ยว

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์  
000330367
close/ปิดหน้าต่างนี้