ข่าวรอบเมืองเหนือ
โดย : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3   
 
วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา : 15:59:04
 
กรมการพัฒนาชุมชน ติดตามงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
กรมการพัฒนาชุมชน ติดตามงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี
คณะกรมพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงาน พร้อมเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านละอูบอำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ที่บ้านละอูบ หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ผู้อำนวยการกองแผนงาน และคณะ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพี่อต่อยอดการท่องเที่ยว
โดยมีนายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อม ว่าที่ พันตรี รณยุทธ์ มโนวงศ์ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอแม่ลาน้อย พร้อมทีมงานสำนักงานพัฒนาชุมชน และผู้นำชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านละอูบ นำเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว กิจกรรม และกระบวนการผลิตสินค้าต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ประกอบด้วย กลุ่มผ้าทอละว้าบ้านละอูบ กลุ่มตีเครื่องเงินบ้านละอูบ กลุ่มกาแฟบ้านละอูบ และกลุ่มโฮมสเตย์บ้านละอูบ
ซึ่งหมู่บ้านแห่งนี้เป็นชุมชนชาติพันธุ์ละเวื้อะ หรือละว้า ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่โดดเด่น อาทิ ผ้าทอละว้า เครื่องเงิน และกาแฟ โดยนักท่องเที่ยวสามารถพักผ่อนในโฮมสเตย์ของหมู่บ้าน มีเมนูอาหารพื้นบ้านที่น่าสนใจให้รับประทาน และสัมผัสวิถีชีวิตชาวละเวื้อะ ที่มีความเรียบง่าย เป็นธรรมชาติ สำหรับบ้านละอูบ ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 50 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ จากการประกวดชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีทั่วประเทศ โดยกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อกระตุ้นให้ชุมชนตื่นตัวในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีศักยภาพและมีความพร้อมในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและพัฒนาเป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีอย่างสร้างสรรค์ แบบมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ได้พัฒนาต่อยอด เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืนต่อไป

ผู้สื่อข่าว : ธนากร ลังกาพินธุ์  
000330371
close/ปิดหน้าต่างนี้