ข่าวรอบเมืองเหนือ
โดย : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3   
 
วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา : 14:53:59
 
เชิญชวนสักการะ ปิยะเจดีย์ เจดีย์แห่งความรัก ที่วัดผาอ่าง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์
เชิญชวนสักการะ ปิยะเจดีย์ เจดีย์แห่งความรัก  ที่วัดผาอ่าง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน  เนื่องในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์
เชิญชวนสักการะ ปิยะเจดีย์ เจดีย์แห่งความรัก ที่วัดผาอ่าง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์
ปิยะเจดีย์ เจดีย์แห่งความรัก ตั้งอยู่ที่วัดผาอ่าง ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน สร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏแน่ชัด เป็นเจดีย์ศิลปะไทยใหญ่ มีเจดีย์องค์กลางเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ ล้อมรอบด้วยเจดีย์องค์ขนาดเล็ก ถัดจากเจดีย์องค์เล็กด้านหน้ามีซุ้มประตูสำหรับประดิษฐานพระพุทธรูปและบริเวณฐานมีของเจดีย์มีสิงห์ยืนอยู่รอบสี่ทิศ มีตำนานเล่าว่าสร้างโดยพญาสิงหนาทราชา เจ้าผู้ครองเมืองแม่ฮ่องสอนและเจ้านางเมี๊ยะ หรือเจ้านางเมวดี สร้างเป็นอนุสรณ์ความรักให้แก่นางคำใส ภรรยาคนแรก ที่ได้ช่วยชีวิตพญาสิงหนาทราชาถึง 2 ครั้ง โดยครั้งแรกปกป้องจากสัตว์ร้ายในกลางป่า ครั้งที่ 2 ได้สละชีวิต โดยใช้ร่างรับศาสตราวุธจากศัตรูแทนพญาสิงหนาทราชา ชาวแม่ฮ่องสอนเรียกเจดีย์แห่งนี้ว่า ปิยะเจดีย์ ซึ่งเป็นอนุสรณ์แห่งความรัก คู่รักและผู้ที่ยังไม่มีคู่รักนิยมไปอธิษฐานขอพรจากเจดีย์นี้
นอกจากนั้นในบริเวณวัดผาอ่างยังเป็นที่ประดิษฐานพระนอน และศาลเจ้านางเมี๊ยะ หรือเจ้านางเมวดี เจ้าผู้ครองเมืองแม่ฮ่องสอน คนที่สอง
จึงขอเชิญชวนคู่รัก คู่เพื่อน หรือผู้ที่ยังไม่มีคู่ สักการะ ปิยะเจดีย์ เจดีย์แห่งความรัก ที่วัดผาอ่าง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ /

ผู้สื่อข่าว : วาสนา ข่าว/ศรชัย ภาพ  
000330362
close/ปิดหน้าต่างนี้