ข่าวรอบเมืองเหนือ
โดย : สวท.แม่ฮ่องสอน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3   
 
วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา : 14:38:41
 
สรุปผลการแข่งขันกีฬาเปตองเพื่อการกุศล "ธนโชติเกมส์"
สรุปผลการแข่งขันกีฬาเปตองเพื่อการกุศล "ธนโชติเกมส์"
การแข่งขันกีฬาเปตองเพื่อการกุศล "ธนโชติเกมส์" ผลการแข่งขันประเภททีมเด็กและเยาวชน (ทีมคู่) ชนะเลิศ คือทีมเทศบาล1 องชนะเลิศอันดับ1คือทีมเด็กดอย (ร.ร.ห้วยเสือเฒ่า) สำหรับประเภททีมประชาชนทั่วไป (ทีมคู่) ชนะเลิศ คือทีมสายเมา 5 และรองชนะเลิศอันดับ1 คือทีมสายเมา 2
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชมรมเปตองเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดแข่งขันเปตองการกุศลจังหวัดแม่ฮ่องสอน “ธนโชติเกมส์” ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ สนามกีฬาเปตอง เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมกีฬาเปตองและหารายได้ช่วยสนับสนุนกาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการดําเนินกิจกรรมสาธารณกุศลในการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งแบ่งแบ่งการแข่งขันเป็นประเภททีมคู่ รุ่นประชาชนทั่วไป และรุ่นเด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 15 ปี
การแข่งขันครั้งนี้มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 65 ทีม ประกอบด้วย ประเภททีมเด็กและเยาวชนเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 26 ทีม และประเภททีมประชาชนทั่วไป เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 39 ทีม โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้ ประเภททีมเด็กและเยาวชน (ทีมคู่) ชนะเลิศ คือทีมเทศบาล1 ได้รับถ้วยเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท และรองชนะเลิศอันดับ1คือทีมเด็กดอย (ร.ร.ห้วยเสือเฒ่า) ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท สำหรับประเภททีมประชาชนทั่วไป (ทีมคู่) ชนะเลิศ คือทีมสายเมา 5 ได้รับถ้วยเกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ1 คือทีมสายเมา 2 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี  
000330358
close/ปิดหน้าต่างนี้