ข่าวรอบเมืองเหนือ
โดย : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3   
 
วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา : 11:50:20
 
สถานการณ์การค้าชายแดนไทย- สหภาพเมียนมา ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2561
สถานการณ์การค้าชายแดนไทย- สหภาพเมียนมา ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2561
สถานการณ์การค้าชายแดนไทย- สหภาพเมียนมา ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2561 มูลค่าการค้ารวม 1,762 ล้านบาท ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 21 ล้านบาทเศษ
ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานภาวะการค้าชายแดนไทย สหภาพเมียนมา ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน ใน เดือน ธันวาคม 2561 พบว่ามูลค่าการค้ารวม 138.35 ล้านบาท ลดลงจากเดือนพฤศจิกายน 7.77 ล้านบาทคิดเป็น ร้อยละ 5.32
สินค้าส่งออกส่วนใหญ่ได้แก่ ผงชูรส เบียร์กระป๋อง บุหรี่ต่างประเทศ กาแฟสำเร็จรูป และสปายไวน์ ตามลำดับ รวมมูลค่า 76.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนที่ผ่านมา 23.79 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 45.41
ส่วนสินค้านำเข้าได้แก่ โค กระบือมีชีวิต แร่ดีบุก พริกแห้ง และกระเทียม ตามลำดับ รวมมูลค่า 62.17 ล้านบาท ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 31.55 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.66 ไทยเกินดุลการค้ามูลค่า 14.01 ล้านบาท รวมมูลค่าการค้าตั้งแต่ปี 2561 จำนวนกว่า 1,762 ล้านบาท สินค้าส่งออกมูลค่า 892 ล้านบาทเศษ สินค้านำเข้า มูลค่า 870 ล้านบาทเศษ ไทยเกินดุลการค้า กว่า 21 ล้านบาท/

ผู้สื่อข่าว : วาสนา ข่าว  
000330365
close/ปิดหน้าต่างนี้