ข่าวรอบเมืองเหนือ
โดย : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3   
 
วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2562
เวลา : 11:24:20
 
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ จ.แม่ฮ่องสอน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ที่ จ.แม่ฮ่องสอน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายการดำเนินงาน ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ จ.แม่ฮ่องสอน
ที่อาคารดงรัก วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้อำนวยการกองแผนงาน มอบนโยบายการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามนโยบายการบริหารของอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในเรื่องการบริหารบุคคล ที่มุ่งเน้นให้ข้าราชการมีความสุข เป็นครอบครัวเดียวกัน เกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งย้ายข้าราชการ และแผนการปรับปรุงตำแหน่ง โดยมีนายปฐมพงษ์ จันทร์สว่าง รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รายงานข้อมูลผลการบริหารงบประมาณยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด การดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ในการนี้ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ถ่ายทอดวิธีคิดการทำงาน จากมหาวิทยาลัย Harvard ในการสร้างแรงบันดาลใจ มีเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้การทำงานประสบผลสำเร็จ ให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และผู้อำนวยการกองแผนงาน มอบแนวทางการดำเนินงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การรายงานผลการดำเนินงานฯ การส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ตัวชี้วัดงบประมาณ และการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ และการรายงานข้อมูลให้กรมการพัฒนาชุมชน/

ผู้สื่อข่าว : วาสนา ข่าว  
000330361
close/ปิดหน้าต่างนี้