ข่าวรอบเมืองเหนือ
โดย : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3   
 
วันที่ : 11 มกราคม 2562
เวลา : 14:53:56
 
เด็กพิเศษที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
เด็กพิเศษที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน  เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ  ประจำปี 2562
เด็กพิเศษที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562
เช้าวันนี้(11 มกราคม 62 )ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดงานวันเด็กแห่งชาติ สำหรับเด็กพิเศษ โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดงาน ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน บ้านปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กพิเศษได้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถในทักษะด้านต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ได้ร่วมเล่นเกมส์สนุกสนาน รับของขวัญของรางวัล ในงานมีการแสดงรำอวยพร โดยเด็กพิเศษ ซุ้มนิทรรศการและกิจกรรมนันทนาการตามฐานต่างๆ เช่น ฐานกีฬา ฐานวิชาการและฐานศิลปะ อีกทั้งยังมีกิจกรรมเล่นเกมส์ชิงรางวัลบนเวทีสลับกับตักมัจฉาพาโชค จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีประชากรประมาณ 2 แสน 7 หมื่นคน มีผู้พิการทุกประเภทประมาณ 6,000 ราย โดยอยูในการดูแลของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 237 คน ในโอกาสเดียวกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานเปิดอาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ห้องสมุด) เพื่อจะเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการทักษะการเรียนรู้ เสริมสร้างกระบวนการคิด การสังเกตุ การแก้ปัญหา เสริมสร้างจินตนาการ สมาธิ และพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ของเด็กพิเศษ และเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้อย่างเหมาะสมต่อการพัฒนาการของเด็กพิเศษต่อไป

ผู้สื่อข่าว : ศุภวัฒน์ สมบูรณ์  
000328910
close/ปิดหน้าต่างนี้