ข่าวรอบเมืองเหนือ
โดย : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3   
 
วันที่ : 11 มกราคม 2562
เวลา : 09:29:59
 
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยภาคใต้ จากพายุโซนร้อน "ปาบึก"
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยภาคใต้ จากพายุโซนร้อน "ปาบึก"
จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยภาคใต้ จากพายุโซนร้อน "ปาบึก"
นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ตามที่ พายุโซนร้อน “ปาบึก” ได้สร้างความเสียหายแก่พื้นที่จังหวัดภาคใต้ได้และจังหวัดที่มีแนวเขตติดชายฝั่งในภาคตะวันออกและภาคกลาง สร้างความเสียหายด้านชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งสาธารณประโยชน์เป็นจำนวนมาก และเป็นวงกว้าง ราษฎรได้รับผลกระทบ 746,062 คน (231,606 ครัวเรือน) มีผู้เสียชีวิต 4 ราย ผู้บาดเจ็บ 2 ราย ราษฎรอพยพ 31,665 คน (จำนวน 123 แห่ง) บ้านเรือนเสียหาย 11,890 หลัง (ทั้งหลัง 107 หลัง/บางส่วน 11,783 หลัง) สร้างความเสียหายแก่สิ่งสาธารณประโยชน์จำนวนมาก นั้น จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ตระหนักถึงปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประสบวาตภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” จึงได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยภาคใต้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำหรับอำเภอได้จัดตั้งศูนย์รับบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยภาคใต้ ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ และขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยดังกล่าวฯ

ผู้สื่อข่าว : พักตร์ภูมิ ปัญญาไชยพัฒน์  
000328913
close/ปิดหน้าต่างนี้