ข่าวรอบเมืองเหนือ
โดย : สวท.แม่ฮ่องสอน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3   
 
วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 14:01:24
 
สนามบินแม่ฮ่องสอน ออกมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากการปล่อยโคมลอย ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง
สนามบินแม่ฮ่องสอน ออกมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากการปล่อยโคมลอย ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามข้อกําหนดของการปล่อยโคมลอย โคมควัน ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อเครื่องบิน ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่น
นางปรีดา ช่วยคง ผู้อํานวยการท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอนได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการปล่อยโคมลอย โคมควัน ในช่วงเทศกาลวันลอยกระทง เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อเครื่องบิน ชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลอื่น จึงขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามข้อกําหนดของการปล่อยโคมลอย โคมควัน โดยกําหนดให้ตัวโคมมีปริมาตรไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร เส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 90 เซนติเมตร สูงไม่เกิน 140 เซนติเมตร โคมทําจากวัสดุธรรมชาติที่สลายตัวง่าย ไม่ใช้วัสดุที่มีความแข็ง เช่น พลาสติก โลหะ สำหรับเชื้อเพลิงให้ทําจากกระดาษ เทียนขี้ผึ้ง หรือพาราฟิน น้ำหนักไม่เกิน 55 กรัม ระยะเวลาการเผาไหม้ไม่เกิน 8 นาที โดยยึดติดกับตัวโคมด้วยเชือกทนไฟ เชือก หรือลวดอ่อนเบอร์ 24 (เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.5 มิลลิเมตร) จํานวน 2 เส้น ความยาวเส้นละไม่เกิน 30 เซนติเมตร และห้ามพ่วงหรือผูกติดพลุ ดอกไม้ไฟ หรือสิ่งอื่นใดไปกับโคมขณะปล่อย โดยผู้ต้องการปล่อยวัตถุดังกล่าว จะต้องได้รับอนุญาตแล้ว และต้องแจ้งถึงกําหนดวัน เวลา จํานวน และสถานที่ปล่อยโคมลอยให้กับท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการปล่อยจริง พร้อมทั้งแจ้งชื่อและหมายเลขติดต่อผู้ประสานงานอย่างน้อย 2 คน เพื่อทําหน้าที่ในการแจ้งศูนย์ควบคุมการบินตลอดจนเสร็จสิ้นการจุดและปล่อยโคมลอย โคมควัน
ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามคำสั่งมาตรา 44 ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน ถ.นิเวศพิศาล ต.จองคํา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 58000 หมายเลขโทรศัพท์ 0 5361 2057 ต่อ 131, 123 โทรสาร 0 5361 1499

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี  
000323354
close/ปิดหน้าต่างนี้