ข่าวรอบเมืองเหนือ
โดย : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3   
 
วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 12:33:14
 
นักเรียนในอำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว่า 3 พันคน ร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียนในอำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน กว่า 3 พันคน ร่วมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
นักเรียนจำนวนกว่า 3 พันคน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 ร่วมการแข่งขันทักษะ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 8 -10 พฤศจิกายน นี้
วันนี้ (8 พ.ย. 61) ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน คณะนักเรียนและครู จำนวนกว่า 3,000 คน จาก 172 โรงเรียน ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 ร่วมแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 8 -10 พฤศจิกายน 2561 โดยจะมีการแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาอาชีพ วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการประดิษฐ์นวัตกรรม ใน 18 หมวดวิชา รวมทั้งหมด 273 กิจกรรมการแข่งขัน เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และทักษะในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานการจัดการทางการศึกษาของแต่ละโรงเรียนสู่สาธารณชน โดยในช่วงเย็นวันนี้เวลาประมาณ 18.00 น. นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการการในพื้นที่จะร่วมพิธีเปิด ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จำนวน 21 ศูนย์ และร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาอาชีพ วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการประดิษฐ์นวัตกรรม ในครั้งนี้ โดยผู้ชนะกิจกรรมการแข่งขันแต่ละประเภท จะเข้าแข่งขันระดับภาคที่จังหวัดพะเยา ในวันที่ 21 -23 ธันวาคม นี้
ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รับผิดชอบพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 176 โรงเรียน มีนักเรียนในความรับผิดชอบ ประมาณ 17,664 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประมาณ 1,583 คน ซึ่งโรงเรียนในสังกัดส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สูงทุรกันดาร โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 มีพันธกิจที่จะเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อให้นักเรียนทุกคนพัฒนสู่ความเป็นเลิศ ต่อไป

ผู้สื่อข่าว : ธนิก ธนกรไพศาล  
000330369
close/ปิดหน้าต่างนี้