ข่าวรอบเมืองเหนือ
โดย : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3   
 
วันที่ : 8 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 11:45:40
 
กาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย
กาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย
กาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอัคคีภัย
วันพธุที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. นางสุกัญญา ชุมอุปการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย นายธิพอ ลักขณาลิขิต โดยเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท ถุงยังชีพ จำนวน 1 ถุง และเครื่องนุ่ง จำนวน 1 ชุด ณ บ้านห้วยห้า บ้านเลขที่ 73 หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้สื่อข่าว : ศุภวัฒน์ สมบูรณ์  
000327877
close/ปิดหน้าต่างนี้