ข่าวรอบเมืองเหนือ
โดย : สวท.แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3   
 
วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2561
เวลา : 10:08:43
 
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เตรียมจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระหว่างวันที่ 8 -10 พฤศจิกายน นี้
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เตรียมจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ระหว่างวันที่ 8 -10 พฤศจิกายน นี้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 เตรียมจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 8 -10 พฤศจิกายน นี้ เปิดพื้นที่ให้นักเรียนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์
นายจรูญ แสนวิจิตร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 เตรียมจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 8 -10 พฤศจิกายน 2561 ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยจะมีนักเรียนจำนวนกว่า 3,000 คน จาก ทั้ง 188 โรงเรียน เข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ทักษธในการแก้ไขปัญหา โดยมีการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการ วิชาอาชีพ วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการประดิษฐ์นวัตกรรม ตลอดจนเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานการจัดการทางการศึกษาของแต่ละโรงเรียนสู่สังคม
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รับผิดชอบพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 176 โรงเรียน มีนักเรียนในความรับผิดชอบ ประมาณ 17,664 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประมาณ 1,583 คน ซึ่งโรงเรียนในสังกัดส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สูงทุรกันดาร

ผู้สื่อข่าว : ธนิก ธนกรไพศาล  
000329576
close/ปิดหน้าต่างนี้