ข่าวรอบเมืองเหนือ
โดย : สวท.แม่ฮ่องสอน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3   
 
วันที่ : 11 ตุลาคม 2561
เวลา : 10:59:06
 
สถานการณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้ ปริมาณน้ำฝนมากที่สุดที่อําเภอแม่สะเรียง และอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮ่องสอนเต็มความจุของอ่าง
สถานการณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้ ปริมาณน้ำฝนมากที่สุดที่อําเภอแม่สะเรียง และอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮ่องสอนเต็มความจุของอ่าง
สถานการณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2561 ปริมาณน้ำฝนมากที่สุดที่อําเภอแม่สะเรียง และอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮ่องสอนเต็มความจุของอ่าง
นายเรืองฤทธิ์ ผลดี หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำวันที่ 11 ตุลาคม 2561 พบว่า พยากรณ์อากาศประจําวัน ทางตอนบนของภาค มีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 21-22 องศาเซลเซียส โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน ลําปาง และตาก อุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-15 กม./ชม.
ด้านปริมาณน้ำฝน มีมากที่สุดที่อําเภอแม่สะเรียง 36.0 มิลลิเมตร (ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน กรมอุตุนิยมวิทยา) สำหรับสถานการณ์น้ำ ที่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮ่องสอน ซึ่งความจุของอ่างเก็บน้ำ 0.734 ล้าน ลบ.ม.ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่าง 734,268 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 100.04 ของความอ่าง และอ่างเก็บน้ำม่อนตะแลง ที่ความจุของอ่างเก็บน้ำ 0.540 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีปริมาณน้ำในอ่าง 519,544 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 96.21 ของความจุอ่าง (ที่มา : โครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน)
ทั้งนี้ หากประชาชนต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน หมายเลขโทรศัพท์ 0 5361 4313

ผู้สื่อข่าว : อัมฤทธิ์ จานุวี  
000327882
close/ปิดหน้าต่างนี้