ข่าวรอบเมืองเหนือ
โดย : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3   
 
วันที่ : 11 ตุลาคม 2561
เวลา : 09:35:55
 
จ.แม่ฮ่องสอนเตรียมจัดโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่โรงเรียนล่องแพวิทยา บ้านสบโขง อำเภอสบเมย
จ.แม่ฮ่องสอนเตรียมจัดโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่โรงเรียนล่องแพวิทยา  บ้านสบโขง อำเภอสบเมย
จ.แม่ฮ่องสอนเตรียมจัดโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่โรงเรียนล่องแพวิทยา บ้านสบโขง อำเภอสบเมย เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ราษฎรที่อยู่ห่างไกล
นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอนเปิดเผยว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมจัดโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ที่โรงเรียนล่องแพวิทยา บ้านสบโขง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ราษฎรที่อยู่ห่างไกล ตลอดจนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยส่วนราชการต่างๆ ออกให้บริการประชาชน เช่นด้านสาธารณสุข ทะเบียนราษฎร์ พร้อมกันนี้สำนักงานพัฒนาชุมชน มอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี /จ.แม่ฮ่องสอนสำนักงานพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์จ.แม่ฮ่องสอนมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อยและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.แม่ฮ่องสอนมอบถุงยังชีพแก่ผู้มีรายได้น้อย
จึงขอเชิญชวนประชาชนไปใช้บริการต่างๆ ในวัน เวลา ดังกล่าว/

ผู้สื่อข่าว : วาสนา ข่าว/พักตร์ภูมิ ภาพ  
000327880
close/ปิดหน้าต่างนี้